Φωτογραφία από τη Τέχνη της Σαπωνοποιίας

Διαλέξεις / Μάθηση

Σάββατο 24/08, 18:00
Μεσογειακός Κήπος

Η Τέχνη της Σαπωνοποιίας

Φωτογραφία από το εργαστήριο Ο χορός αλλιώς

Διαλέξεις / Μάθηση

Τρίτη 27/08, 18:30
Μεσογειακός Κήπος

Members Events: Ο Χορός αλλιώς - Από τον Αριστοφάνη στον Keith Haring (Εργαστήριο για παιδιά)

Φωτογραφία από το εργαστήριο Ο χορός αλλιώς

Διαλέξεις / Μάθηση

Παρασκευή 23/08, 18:30
Μεσογειακός Κήπος

Ο Χορός αλλιώς: Από τον Αριστοφάνη στον Keith Haring

Φωτογραφία Βοτανολογία Σκίτσα στο Χαρτί

Διαλέξεις / Μάθηση

Σάββατο 31/08, 19:00
Πευκώνας

Βοτανολογία: Σκίτσα στο χαρτί

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Γλυπτική και Χορός

Διαλέξεις / Μάθηση

Παρασκευή 06/09, 18:30
Πίδακες Νερού

Γλυπτική και Χορός: Από το υλικό στην κίνηση

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Γλυπτική και Χορός

Διαλέξεις / Μάθηση

Τρίτη 10/09, 18:30
Μεσογειακός Κήπος

Members Events: Γλυπτική και Χορός - Από το υλικό στην κίνηση

Φωτογραφία από το εργαστήριο της βοτανολογίας στο ΚΠΙΣΝ

Διαλέξεις / Μάθηση

Σάββατο 14/09, 18:30
Πευκώνας

Βοτανολογία: Σκίτσα στο χαρτί

Φωτογραφία από το εργαστήριο Κεραμικής

Διαλέξεις / Μάθηση

Τρίτη 03/09, 18:30
Μεσογειακός Κήπος

Members Events: Εργαστήριο Κεραμικής - Από τον κεραμέα στον αγγειοπλάστη

Φωτογραφία από τη δραστηριότητα Γλυπτική και Χορός

Διαλέξεις / Μάθηση

Παρασκευή 20/09, 18:30
Μεσογειακός Κήπος

Γλυπτική και Χορός: Από το υλικό στην κίνηση

Σελίδες