Φωτογραφία από εξάσκηση πρώτων βοηθειών πάνω σε ειδικό πρόπλασμα

Ένα εργαστήριο όπου προσφέρεται μη πιστοποιημένη εκπαίδευση στην αντιμετώπιση θυμάτων ανακοπής, στην αναγνώριση και χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή, καθώς και στην αντιμετώπιση θυμάτων πνιγμού και πνιγμονής. Ακολουθεί πρακτική εξάσκηση σε ειδικά προπλάσματα.

Σχεδιασμός-Υλοποίηση: Αναγέννηση & Πρόοδος

 

Τετάρτη 15/05
17.30-19.00
19.00-20.30

Για ενήλικες
Έως 20 συμμετοχές ανά εργαστήριο 

Ελεύθερη είσοδος με σειρά προτεραιότητας

 

Δείτε ακόμα