ποδήλατο

Στα νέα μαθήματα ποδηλάτου οι γονείς/συνοδοί, με την καθοδήγηση ενός έμπειρου εκπαιδευτή, βοηθούν τα παιδιά τους να μάθουν ποδήλατο, ακολουθώντας μια συγκεκριμένη μέθοδο εκμάθησης.

Τα μικρότερα παιδιά μαθαίνουν πώς να ισορροπούν στο ποδήλατο, ενώ τα μεγαλύτερα εξοικειώνονται με βασικές τεχνικές στροφής και φρεναρίσματος.

Οι συμμετέχοντες/ουσες χρησιμοποιούν τα ποδήλατά τους – ιδανικά χωρίς τροχούς ισορροπίας. Σε περίπτωση που υπάρχουν τροχοί ισορροπίας, ο εκπαιδευτής θα τους αφαιρέσει, ενθαρρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά να μάθουν ποδήλατο χωρίς βοηθητικές ρόδες.

Για τη συμμετοχή στη δράση είναι απαραίτητο το κάθε παιδί να έρθει με το ποδήλατό του.

Σχεδιασμός - Υλοποίηση: MBike

 

Κυριακή 06/09
17.00-21.00

ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΛΑΝΑΔΑ

Για παιδιά 4-10 ετών και τους/τις συνοδούς τους
Έως 4 παιδιά και 4 συνοδοί ανά μισή ώρα
Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή

Την Παρασκευή 28/08 στις 12.00 ανοίγουν οι προεγγραφές για το διάστημα 31/08 – 06/09

 

Λόγω των μέτρων για τη δημόσια υγεία ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές είτε σε σχέση με τη διεξαγωγή της εκδήλωσης είτε σε σχέση με τον αριθμό συμμετοχών.

Δείτε ακόμα