Φωτογραφία από τη φωτεινή εγκατάσταση The Pool στον Λαβύρινθο

Φεστιβάλ

Σάββατο 30/11, 17:00
Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Φωτεινές Εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Φωτογραφία από τη φωτεινή εγκατάσταση The Pool στον Λαβύρινθο

Φεστιβάλ

Σάββατο 30/11, 17:00
Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Φωτεινές Εγκαταστάσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος