ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η καθιερωμένη πολιτική του ΙΣΝ, η οποία εφαρμόζεται σε όλες τις δωρεές με τεχνικό αντικείμενο, είναι αυστηρά προσανατολισμένη προς την επίτευξη δύο βασικών στόχων, η εκπλήρωση των οποίων αποτελεί και τo τελικό κριτήριο  επιτυχίας.

Ο πρώτος στόχος είναι η ολοκλήρωση του έργου με απόλυτη τήρηση του αρχικού προγραμματισμού (χρονικού - οικονομικού) και των ποιοτικών και λειτουργικών απαιτήσεων  βάσει των οποίων πραγματοποιήθηκε η αρχική αξιολόγηση και έγκριση της δωρεάς από την Διοίκηση του Ιδρύματος.

Ο δεύτερος στόχος, εξίσου σημαντικός με τον πρώτο, είναι η όλη διαδικασία της υλοποίησης του έργου (σχεδιασμός, ανάθεση, κατασκευή και αρχική λειτουργία) να πραγματοποιηθεί με απόλυτη διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, συνέργεια και αυστηρές δεσμεύσεις για όλους τους εμπλεκομένους:  ΙΣΝ, δωρεοδόχο, μελετητές, ανάδοχο της κατασκευής και τελικούς χρήστες.

Αυτές οι βασικές αρχές διασφαλίζουν την διαχρονική αξία και αποδοτικότητα των τεχνικών δωρεών του Ιδρύματος  και αποτελούν την έμπρακτη ένδειξη σεβασμού προς τους χρήστες.

Όπως είναι φυσικό,  και το μνημειώδες έργο του ΚΠΙΣΝ ακολουθεί στην υλοποίηση του, με την μεγαλύτερη δυνατή προσήλωση, τις παραπάνω αρχές.

Το έργο εκτελείται σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία και τους κανονισμούς, σε πλαίσιο υψηλών τεχνικών και περιβαλλοντικών προδιαγραφών, περιλαμβανομένης και της ένταξής του στο πρόγραμμα πιστοποίησης πρασίνων κτιρίων LEED. Παράλληλα, ακολουθούνται αυστηρές διαδικασίες και  προγράμματα ελέγχου ποιότητας, τόσο στην επιλογή υλικών, όσο και στις κατασκευαστικές μεθόδους εφαρμογής και ενσωμάτωσής τους στο έργο.

 

Στοιχεία Κατασκευής