Εικαστικό για τη νέα, διαδικτυακή σειρά Αναγνώσεις του ΚΠΙΣΝ
Ελληνικά

Στη σελίδα αυτή θα είναι διαθέσιμος ο player για την ηχογραφημένη ανάγνωση την Τετάρτη 22 Απριλίου στις 19.00