Εικαστικό για τη νέα, διαδικτυακή σειρά Αναγνώσεις του ΚΠΙΣΝ και την ανάγνωση του έργου "Αρχιτεκτονική της σκόρπιας ζωής" από τον Ακύλλα Καραζήση
Ελληνικά

Στη σελίδα αυτή θα είναι διαθέσιμος ο player για την ηχογραφημένη ανάγνωση την Τετάρτη 29 Απριλίου στις 19.00