Εικαστικό για την παρουσίαση του έργου "Η μύτη" στη σειρά Παραβάσεις του ΚΠΙΣΝ
Ελληνικά

Στη σελίδα αυτή θα είναι διαθέσιμος ο player για την ηχογραφημένη σκηνική ανάγνωση την Κυριακή 26 Απριλίου στις 19.00