Μαθαίνω πώς κινείται το σώμα μου

Για μαθητές Νηπιαγωγείου, Α' και Β' Δημοτικού

Μέσα από αυτό το δυναμικό πρόγραμμα, οι μαθητές με χρήση αθλητικού εξοπλισμού και συμμετοχή σε 5 διαφορετικούς σταθμούς – παιχνίδια, ανακαλύπτουν τα βασικά χαρακτηριστικά της κίνησης.

Περισσότερα

Αθλητικά Μονοπάτια Ευκινησίας

Για μαθητές Γ' και ΣΤ' Δημοτικού

Το πρόγραμμα Αθλητικά Μονοπάτια Ευκινησίας συνδυάζει παραδοσιακές μεθόδους ασκήσεων πεδίου με τη χρήση τεχνολογικού εξοπλισμού.

Περισσότερα