ΚΠΙΣΝ Α.Ε.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Νίκος Μανωλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος

Ματίνα Στέα, Μέλος

Ανδρέας Νοταράς, Μέλος

Δημήτρης Κάρναβος, Μέλος

Γιώργος Κουμεντάκης, Μέλος

Δημήτρης Δημητρόπουλος, Μέλος
 
 
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ