ΚΠΙΣΝ Α.Ε.


ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Λυδία Κονιόρδου , Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος

Νίκος Μανωλόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος

Ματίνα Στέα, μέλος

Ανδρέας Νοταράς, μέλος

Δημήτρης Κάρναβος, μέλος

Γιώργος Κουμεντάκης, μέλος

Δημήτρης Δημητρόπουλος, μέλος