Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

Την Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 2017  πραγματοποιήθηκε,  παρουσία συμβολαιογράφου, η κλήρωση για τις 62 διαθέσιμες θέσεις του Προγράμματος πρακτικής άσκησης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ).  Συνολικά συμμετείχαν στην κλήρωση 2146 υποψήφιοι για τον Τύπο 1 και 1794 για τον Τύπο 2 οι οποίοι πληρούσαν τους όρους & προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Για κάθε πεδίο σπουδών ο αριθμός που θα κληρώνεται θα είναι πενταπλάσιος του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων, με εξαίρεση το πεδίο της Γραφιστικής, όπου υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη θέση και θα κληρωθούν επτά (7) υποψήφιοι. Συνεπώς, εκατόν ογδόντα επτά* (187) υποψήφιοι θα κληρωθούν συνολικά από τα οχτώ (8) πεδία σπουδών του τύπου ΙΙ.

Από την κλήρωση αναδείχτηκαν επιπλέον εβδομήντα πέντε (75) επιλαχόντες, δηλαδή δύο (2) επιλαχόντες ανά διαθέσιμη θέση με εξαίρεση το πεδίο της Γραφιστικής, όπου υπάρχει μόνο μία (1) διαθέσιμη θέση και θα κληρωθούν τρεις (3) επιλαχόντες.

Για να δείτε τα ονόματα των κληρωθέντων και επιλαχόντων πατήστε εδώ.
Για να δείτε τα ονόματα των επιτυχόντων για τον Τύπο 2 πατήστε εδώ.

Δείτε το βίντεο της κλήρωσης εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ) καθώς και τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής πατήστε εδώ.


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων πατήστε εδώ.

--

Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ) 

Την Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2017  πραγματοποιήθηκε,  παρουσία συμβολαιογράφου, η κλήρωση για τις 32 διαθέσιμες θέσεις του Προγράμματος πρακτικής άσκησης: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ).  Συνολικά υπεβλήθησαν 1306 αιτήσεις οι οποίες πληρούσαν τους όρους & προϋποθέσεις της προκήρυξης.

Για κάθε πεδίο σπουδών ο αριθμός που κληρώθηκε ήταν  πενταπλάσιος του αριθμού των θέσεων, εκτός εάν η θέση για το συγκεκριμένο πεδίο είναι μόνο μία, οπότε σε αυτή την περίπτωση κληρώθηκαν  επτά (7) υποψήφιοι.  Συνεπώς, εκατόν εξήντα οχτώ (168) υποψήφιοι συνολικά από όλα τα πεδία σπουδών.

Επιπλέον, από την κλήρωση αναδείχτηκαν, εξήντα οχτώ (68) επιλαχόντες, δηλαδή δύο (2) επιλαχόντες ανά θέση και στην περίπτωση που το πεδίο προκηρύσσει μόνο 1  θέση τρεις (3) επιλαχόντες. Μετά τον ενδελεχή επανέλεγχο των τίτλων σπουδών και των λοιπών προϋποθέσεων για τους υποψηφίους που έχουν κληρωθεί, ακολούθησε σειρά συνεντεύξεων για την επιλογή των 32 ατόμων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

Για να δείτε τα ονόματα των κληρωθέντων και επιλαχόντων πατήστε εδώ.
Δείτε τα ονόματα των επιτυχόντων εδώ.

Δείτε το βίντεο της  διαδικασίας κλήρωσης εδώ.

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ) πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους με τους οποίους διεξήχθη η διαδικασία υποβολής αιτήσεων παρακαλούμε πατήστε εδώ.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ