Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)

H περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ) έχει κλείσει.

Την Πέμπτη 10 Μαΐου 2018 πραγματοποιήθηκε, παρουσία συμβολαιογράφου, η κλήρωση για τις 32 διαθέσιμες θέσεις του Προγράμματος πρακτικής άσκησης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ). Κατόπιν της κλήρωσης, θα ακολουθήσει ενδελεχής επανέλεγχος των τίτλων σπουδών και των λοιπών δικαιολογητικών για τους υποψηφίους που έχουν κληρωθεί.  Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψηφίους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

Για κάθε πεδίο σπουδών ο αριθμός κληρώθηκε ήταν πενταπλάσιος του αριθμού των θέσεων, εκτός εάν η θέση για το συγκεκριμένο πεδίο είναι μόνο μία, οπότε σε αυτή την περίπτωση κληρώθηκαν επτά (7) υποψήφιοι. Συνεπώς, εκατόν εξήντα έξι (166) υποψήφιοι κληρώθηκαν συνολικά από όλα τα πεδία σπουδών.

Για να δείτε τα ονόματα των κληρωθέντων και επιλαχόντων πατήστε εδώ.
Για να δείτε τα ονόματα των επιτυχόντων πατήστε εδώ.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο της κλήρωσης εδώ.

Εδώ  μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης: Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ), Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ), Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ).

 Δείτε τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων εδώ.

-- 


H περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) έχει κλείσει.

Την Δευτέρα 23 Απριλίου 2018 πραγματοποιήθηκε, παρουσία συμβολαιογράφου, η κλήρωση για τις 62 διαθέσιμες θέσεις του Προγράμματος πρακτικής άσκησης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος ΑΕ (ΚΠΙΣΝ ΑΕ). Συνολικά συμμετείχαν στην κλήρωση 1690 υποψήφιοι για τον Τύπο 1 και 1710 για τον Τύπο 2. Κατόπιν της κλήρωσης, θα ακολουθήσει ενδελεχής επανέλεγχος των τίτλων σπουδών και των λοιπών δικαιολογητικών για τους υποψηφίους που έχουν κληρωθεί.  Όσοι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις ή δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα αντικατασταθούν από επιλαχόντες υποψηφίους, με τη σειρά με την οποία έχουν κληρωθεί.

Για κάθε πεδίο σπουδών ο αριθμός που κληρώθηκε ήταν πενταπλάσιος του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων, με εξαίρεση το πεδίο της Γραφιστικής, όπου υπάρχει μόνο μία διαθέσιμη θέση και κληρώθηκαν επτά (7) υποψήφιοι. Συνεπώς, εκατόν ογδόντα επτά (187) υποψήφιοι κληρώθηκαν συνολικά από τα δέκα (10) πεδία σπουδών του τύπου ΙΙ.

Επιπλέον, κληρώθηκαν εβδομήντα πέντε (75) επιλαχόντες, δηλαδή δύο (2) επιλαχόντες ανά διαθέσιμη θέση με εξαίρεση το πεδίο της Γραφιστικής, όπου υπάρχει μόνο μία (1) διαθέσιμη θέση για την οποία κληρώθηκαν τρεις (3) επιλαχόντες.

Για να δείτε τα ονόματα των κληρωθέντων και επιλαχόντων για τον Τύπο 1 πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των κληρωθέντων και επιλαχόντων για τον Τύπο 2 πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα ονόματα των επιτυχόντων για τον Τύπο 2 πατήστε εδώ.

Μπορείτε να δείτε το βίντεο της κλήρωσης εδώ.

Εδώ  μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για το Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) και την διαδικασία επιλογής των υποψηφίων:

Δείτε τους όρους προστασίας προσωπικών δεδομένων εδώ.
Δείτε τις παλαιότερες προκηρύξεις του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης εδώ.
ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
 
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ