ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΔΡΑΣΕΩΝ

Η αξιολόγηση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών επιδράσεων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία The Boston Consulting Group (BCG) για το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Μελέτη Επιδράσεων ΚΠΙΣΝ – Παρουσίαση στην Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Δημοσίου

Μελέτη Επιδράσεων ΚΠΙΣΝ – Συνοπτική Έκθεση

Μελέτη Επιδράσεων ΚΠΙΣΝ – Αναλυτική Έκθεση