ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟ ΚΠΙΣΝ

 

Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. αναζητά άτομο για να καλύψει τη θέση του Υπεύθυνου Ανθρώπινου Δυναμικού, η οποία αναφέρεται στον Οικονομικό Διευθυντή. 

Δείτε την αναλυτική περιγραφή της θέσης εδώ.
Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές ηλεκτρονικά στο jobs.hr@snfcc.org μέχρι τις 28/12 στις 16.00.

Με τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων θα αξιολογηθούν όλες οι υποβληθείσες αιτήσεις. 

Η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. είναι εργοδότης ίσων ευκαιριών, απαγορεύοντας τις διακρίσεις έναντι οποιουδήποτε εργαζομένου ή υποψήφιου για απασχόληση με βάση τη φυλή, το χρώμα, τη θρησκεία, την εθνικότητα, την εθνική προέλευση, το φύλο, την ηλικία, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση, τον σεξουαλικό προσανατολισμό ή οποιαδήποτε άλλη κατηγορία που προστατεύεται από το νόμο, και διασφαλίζει δίκαιη αντιμετώπιση όλων των υποψηφίων βάσει των προσόντων τους και των προϋποθέσεων που προβλέπει ο νόμος.

Με την αποστολή του βιογραφικού σας στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs.hr@snfcc.org και την υποβολή της αίτησής σας παρέχετε ρητώς τη συναίνεσή σας για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τους όρους της «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος Α.Ε». Μπορείτε να διαβάσετε αναλυτικά τους όρους εδώ.


--

Παλαιότερες προκηρύξεις

Υπάλληλος Οικονομικής Διεύθυνσης
 

 

Αναλυτική περιγραφή της θέσης και των κριτηρίων μπορείτε να βρείτε εδώ.

 

  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως την Παρασκευή 03/08 (14:00 ώρα Ελλάδας)

 

  • Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος αρκεί η αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ως επισύναψη) του βιογραφικού σας σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs.finance@snfcc.org

 

  • Το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να κατατεθεί είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά 

Συντονιστής/Συντονίστρια Ενοικιάσεων Χώρων και Εκδηλώσεων

Αναλυτική περιγραφή της θέσης και των κριτηρίων μπορείτε να βρείτε εδώ.

  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως την Δευτέρα 19/02 (14:00 ώρα Ελλάδας)
  • Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος αρκεί η αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ως επισύναψη) του βιογραφικού σας σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs.rentals@snfcc.org
  • Το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να κατατεθεί είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά 


Συντονιστής
/Συντονίστρια Εξυπηρέτησης Επισκεπτών

Αναλυτική περιγραφή της θέσης και των κριτηρίων μπορείτε να βρείτε εδώ.

  • Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως την Δευτέρα 19/02 (14:00 ώρα Ελλάδας)
  • Για την εκδήλωση ενδιαφέροντος αρκεί η αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (ως επισύναψη) του βιογραφικού σας σημειώματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση jobs.ve@snfcc.org
  • Το βιογραφικό σημείωμα μπορεί να κατατεθεί  είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά