ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Α) Διαγωνιστική Διαδικασία για τους Χώρους Εστίασης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

H Φάση Προεπιλογής για τους Χώρους Εστίασης στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει ολοκληρωθεί.

Οι επιλεγέντες έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας υποβολής προσφορών.

 

Β) Διαδικασία Διαγωνισμού για την Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Διαχείρισης των εγκαταστάσεων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

H Φάση Προεπιλογής για την Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Διαχείρισης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει ολοκληρωθεί.

Οι επιλεγέντες έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας υποβολής προσφορών.


Γ) Διαδικασία Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών Διαχείρισης του Χώρου Στάθμευσης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

H Φάση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Ολοκληρωμένων Υπηρεσιών Διαχείρισης του χώρου στάθμευσης του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος έχει ολοκληρωθεί.

Οι διαγωνιζόμενοι έχουν κληθεί να συμμετάσχουν στην επόμενη φάση της διαδικασίας υποβολής προσφορών.


 

 

 

 
Δ
Τ
Τ
Π
Π
Σ
Κ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ