ΕΡΩΤΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Γενικής Φύσης
Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) είναι ένα πολυλειτουργικό και περιβαλλοντικά βιώσιμο κέντρο παιδείας, τέχνης και αναψυχής, που αποτελείται από το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος, έκτασης 210.000 τμ, και τις νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ). To Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος αποτελεί μια δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος στο Ελληνικό Δημόσιο.

Το ΚΠΙΣΝ δημιουργήθηκε για χρήση από το ευρύ κοινό και από όλη την οικογένεια και είναι σχεδιασμένο ειδικά για να προσφέρει πρόσβαση σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων με αναπηρίες. Το ΚΠΙΣΝ έχει σαν στόχο να εμπλουτίσει την καθημερινή ζωή των Ελλήνων και να προσελκύσει επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Ο χώρος του ΚΠΙΣΝ βρίσκεται στο Δέλτα του Φαλήρου, 4,5 χλμ. νότια του κέντρου της Αθήνας, και ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο. Μετά από διαβουλεύσεις μεταξύ του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και του Δημάρχου της Καλλιθέας, συμφωνήθηκε ομόφωνα ότι η τοποθεσία ήταν ο πλέον κατάλληλος χώρος για την κατασκευή έργου αυτής της κλίμακας.

Η κατασκευή του ΚΠΙΣΝ ξεκίνησε το 2012 και ολοκληρώθηκε το 2016.
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα παραδώσει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Ελληνικό Δημόσιο στις αρχές του 2017. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παράδοσης, το Ίδρυμα με την επιθυμία να καταστήσει το έργο προσιτό στο ευρύ κοινό υποστηρίζει τη διοργάνωση καθημερινών δωρεάν εκδηλώσεων, που δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να απολαύσουν το ΚΠΙΣΝ ως νέο προορισμό, να γνωρίσουν τις προγραμματικές του δυνατότητες και τον ρόλο του στην πόλη. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο την τρέχουσα περίοδο έχει τη διαχείριση του έργου, έως ότου ολοκληρωθεί η παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο. Μέσα από τον προγραμματισμό αυτό, ο οποίος περιλαμβάνει αθλητικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, το Ίδρυμα φιλοδοξεί να ενισχύσει τον ανοιχτό διάλογο γύρω από το ΚΠΙΣΝ και να θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων, οι οποίες θα συντροφεύσουν το έργο κατά την επίσημη λειτουργία του από το Ελληνικό Δημόσιο, τον νόμιμο ιδιοκτήτη του.

Το ΚΠΙΣΝ, στο σύνολό του (κτίρια και ανοικτοί χώροι), μπορεί να φιλοξενήσει έως 32.000 επισκέπτες την ίδια στιγμή. Από αυτούς, 4.000 επισκέπτες μπορούν να φιλοξενηθούν ταυτόχρονα εντός των κτιρίων της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ) και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), συμπεριλαμβανομένων των αιθουσών παραστάσεων, χώρων υποδοχής, του Φάρου, κλπ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου μέχρι σήμερα είναι €630 εκατομμύρια ($867 εκατομμύρια), ποσό που συμπεριλαμβάνει δύο δωρεές αξίας €5 εκατομμυρίων ($6 εκατομμυρίων) έκαστη, προς την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή, για τη μετάβαση στα νέα τους κτίρια. To 2009, το Ίδρυμα υπέγραψε σύμβαση με το Ελληνικό Δημόσιο με την οποία αναλαμβάνει το συνολικό κόστος της κατασκευής και του εξοπλισμού του ΚΠΙΣΝ, η οποία και επικυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Η δωρεά είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν πότε πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα και η μεγαλύτερη δωρεά του Ιδρύματος από όταν ξεκίνησε τη δράση του 1996.

Κατά την κατασκευή και τον εξοπλισμό του ΚΠΙΣΝ, το Ίδρυμα είχε ως κύριο μέλημα την εξασφάλιση της βιωσιμότητας και τα χαμηλά λειτουργικά έξοδα, προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου, ακόμη και όταν αυτό συνεπάγεται αύξηση του αρχικού κόστους επένδυσης. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν: - Ο σχεδιασμός λειτουργίας των κτιρίων που στοχεύει σε οικονομίες κλίμακας με κοινή χρήση Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, π.χ. ύδρευσης, κλιματισμού, ηλεκτρισμού, ICT. - Περιβαλλοντικά φιλικές τεχνολογίες όπως επανάχρηση νερού εκτός πόσιμου στο κτίριο της Λυρικής σκηνής, χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης, χρήση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας EMS. - Τα πράσινα δώματα, τα οποία αποτελούν φυσική μόνωση για τα κτίρια και μειώνουν τις ενεργειακές απαιτήσεις θέρμανσης και κλιματισμού τους. - Το φωτοβολταϊκό στέγαστρο, το οποίο θα συμβάλει σε σημαντικό ποσοστό στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του KΠΙΣΝ. - Ο σχεδιασμός της φύτευσης του πάρκου με εν γένει ενδημικά και ξηρανθεκτικά φυτά που ενσωματώνει χαμηλότερες απαιτήσεις σε νερό και έξοδα συντήρησης και διαμορφώνει ευνοϊκά το μικρόκλιμα της περιοχής. - Η αποφυγή χρήσης νερού από το δημόσιο δίκτυο για άρδευση. - Οι υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές των υλικών, συστημάτων αλλά και μεθόδων κατασκευής που αποτελούν επιλογές με γνώμονα την αύξηση της λειτουργικής ζωής των κτιριακών εγκαταστάσεων με την ελάχιστη δυνατή συντήρηση (π.χ. αντισεισμική μόνωση, ολόσωμες κατασκευές μπετόν, μονολιθικότητα ενεργειακού στεγάστρου, κ.λπ.). - Αύξηση απόδοσης και χαμηλό κόστος λειτουργίας και συντήρησης σε εύρος κύκλου ζωής με χρήση των πλέον σύγχρονων ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων που ξεκινά από την φάση σχεδιασμού και κατασκευής (χρήση μοντέλου BIM/Revit) και ολοκληρώνεται με προηγμένα προγράμματα διαχείρισης (Facility Management).

Το 1998, με γνώμονα την προσήλωσή του στην υποστήριξη της παιδείας και των τεχνών, το Ίδρυμα έλαβε την απόφαση να χρηματοδοτήσει την κατασκευή νέου κτιρίου για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, οι συλλογές της οποίας στεγάζονται, προς στιγμήν, σε τρεις ξεχωριστούς χώρους, καθώς και τη συνακόλουθη αναβάθμιση του Οργανισμού, με σκοπό την εξασφάλιση πρόσβασης σε μελετητές όλων των ηλικιών, την παροχή μέσων έρευνας και πληροφόρησης και τη σύνδεση της Εθνικής Βιβλιοθήκης με άλλες ελληνικές και διεθνείς βιβλιοθήκες. Η πρόταση παρουσιάστηκε στην κυβέρνηση, η οποία εξέφρασε την υποστήριξή της στο εγχείρημα. Ανεξάρτητα από την παραπάνω πρωτοβουλία, το Ίδρυμα εξέταζε παράλληλα πρόταση για αντίστοιχη υποστήριξη της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Από τα δύο αυτά σχέδια αναδείχθηκε μία εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προοπτική, η οποία αποτελούσε την ιδανική σύνθεση της αποστολής και της δέσμευσης του Ιδρύματος στην Ελλάδα, με μακροχρόνιες αναμορφωτικές προοπτικές: τη συνύπαρξη της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και ενός εκπαιδευτικού και πολιτιστικού Πάρκου σε έναν ενιαίο χώρο, δωρίζοντας στον ελληνικό λαό ένα σημαντικό αστικό, πολιτιστικό, εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό τοπόσημο, διεθνούς εμβέλειας.

Ο Renzo Piano, ένας διεθνώς αναγνωρισμένος αρχιτέκτονας (www.rpbw.com) ανέλαβε τον σχεδιασμό του έργου. Έγινε ευρύτερα γνωστός τη δεκαετία του ‘70 με το Κέντρο Georges Pompidou στο Παρίσι, και έκτοτε έχει υλοποιήσει σημαντικά καινοτόμα έργα σε όλον τον κόσμο, όπως την αναμόρφωση του παλαιού λιμανιού της Γένοβας, την αναβίωση της πλατείας Potsdamer Platz στο Βερολίνο, τον τερματικό Σταθμό του Διεθνούς Αεροδρομίου Kansai στην Οσάκα, την αναδιαμόρφωση και επέκταση της Βιβλιοθήκης & Μουσείου Morgan και το νέο κτίριο των «New York Times» στη Νέα Υόρκη, καθώς και την αίθουσα συναυλιών Parco della Musica Auditorium, στη Ρώμη. Το 1998, του απονεμήθηκε η υψηλότερη τιμητική διάκριση του κλάδου, το Αρχιτεκτονικό Bραβείο Pritzker. Η επιλογή του αρχιτέκτονα για το σχεδιασμό ΚΠΙΣΝ ήταν το αποτέλεσμα μίας λεπτομερούς διαδικασίας αξιολόγησης πολλών υποψηφίων από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους συμβούλους του Ιδρύματος, στο πλαίσιο κλειστού διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Το Διοικητικό Συμβούλιο εστίασε την προσοχή του στην προσήλωση των υποψηφίων στην κάθε πτυχή του ΚΠΙΣΝ, στις επαγγελματικές διακρίσεις που έχουν κερδίσει για την επιτυχημένη υλοποίηση έργων παρόμοιας κλίμακας και εμβέλειας και στον αποδεδειγμένο σεβασμό τους απέναντι στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ελλάδας. Ο Renzo Piano πληρούσε όλες τις παραπάνω προδιαγραφές.

Η Κοινοπραξία Impregilo-ΤΕΡΝΑ  ανέλαβε την κατασκευή του ΚΠΙΣΝ. Η επιλογή της συγκεκριμένης Κοινοπραξίας έγινε μέσα από μία μακρά διαδικασία διεθνών προδιαγραφών με σκοπό την αναζήτηση προσφορών από αναγνωρισμένες Ελληνικές και διεθνείς κατασκευαστικές εταιρίες. Ο διαγωνισμός για την ανάδειξη του αναδόχου διήρκεσε συνολικά 10 μήνες, με την συμμετοχή οκτώ εταιριών. Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάθεση του έργου ήταν η ποιοτική και ασφαλής κατασκευή του έργου με βάση τα τελικά αρχιτεκτονικά σχέδια, η τήρηση του προκαθορισμένου προϋπολογισμού και του συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, αλλά και η εμπειρία, τεχνογνωσία και οικονομική βιωσιμότητα του αναδόχου. Η απόφαση να ανατεθεί το έργο σε κοινοπραξία η οποία συμπεριλαμβάνει Ελληνική εταιρία, εκφράζει την πρωταρχική πρόθεση του Ιδρύματος, η κατασκευή του ΚΠΙΣΝ να αποφέρει σημαντικά άμεσα οικονομικά οφέλη στη χώρα, δέσμευση η οποία αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα υπό τις τρέχουσες κοινωνικοοικονομικές συγκυρίες.

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος καλύπτει το 85% του χώρου του ΚΠΙΣΝ και έχει έκταση περίπου 240.000 τμ – διπλασιάζοντας τους κατά κεφαλήν χώρους πρασίνου στους όμορους δήμους της Καλλιθέας, του Μοσχάτου, της Νέας Σμύρνης και του Παλαιού Φαλήρου. Πέραν της βελτίωσης της ποιότητας του αέρα, μία από τις οικολογικές λειτουργίες του Πάρκου, σε σχέση με το χώρο, είναι ότι αποτελεί και πράσινη στέγη, μειώνοντας έτσι την ενέργεια που απαιτείται για τη θέρμανση και τον κλιματισμό των κτιρίων. Λειτουργώντας ως ανάπαυλα από το τσιμέντο της πόλης, το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος φιλοδοξεί να  αποτελέσει μία όαση που θα λειτουργεί ως πηγή καθημερινής έμπνευσης και ανακάλυψης για επισκέπτες κάθε ηλικίας. Μία από τις σημαντικότερες λειτουργίες του είναι η ικανότητά του να επανενώσει τις κοινότητες που το περιβάλλουν. Ανάμεσα στα πλέον ζωτικά στοιχεία του περιλαμβάνεται ένας μεγάλος ανοιχτός χώρος πρασίνου, ο οποίος προσφέρεται για τη διοργάνωση συναυλιών και φεστιβάλ, προβολές ταινιών και άλλα δωρεάν ψυχαγωγικά προγράμματα για τους επισκέπτες.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παράδοσης του ΚΠΙΣΝ στο ΕΔ, το Ίδρυμα με την επιθυμία να καταστήσει το έργο προσιτό στο ευρύ κοινό υποστηρίζει τη διοργάνωση καθημερινών δωρεάν εκδηλώσεων στο Πάρκο και σε άλλους χώρους του ΚΠΙΣΝ, που δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να απολαύσουν το ΚΠΙΣΝ ως νέο προορισμό, να γνωρίσουν τις προγραμματικές του δυνατότητες και τον ρόλο του στην πόλη. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο την τρέχουσα περίοδο έχει τη διαχείριση του έργου, έως ότου ολοκληρωθεί η παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο.

Οι νέες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις θα επιτρέψουν στην ΕΒΕ να επεκτείνει την εμβέλεια και τη δράση της, αναλαμβάνοντας ένα διπλό και διευρυμένο ρόλο: θα συνεχίσει να αποτελεί κέντρο έρευνας και μελέτης για ακαδημαϊκούς και φοιτητές, λειτουργώντας, ωστόσο, παράλληλα και ως σημαντικός δημόσιος πόλος για όλους τους πολίτες, και προσφέροντας διάφορα εκπαιδευτικά και πολιτιστικά προγράμματα για παιδιά και ενήλικες, βασισμένα σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες που έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε δημόσιες βιβλιοθήκες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ΕΒΕ θα λειτουργήσει και ως εκθεσιακός χώρος για τις συλλογές της. Επιλεγμένα χειρόγραφα της Εθνικής Βιβλιοθήκης θα εκτίθενται εκ περιτροπής, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να θαυμάσει τους θησαυρούς της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας.

Η Εθνική Λυρική Σκηνή θα αποκτήσει πλέον μία παγκοσμίου επιπέδου αίθουσα όπερας και μπαλέτου – την πρώτη της μόνιμη έδρα στην ιστορία της. Η κορυφαία ακουστική κι οι μηχανικές δυνατότητες της Κεντρικής Σκηνής (Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, 1.400 θέσεων) θα φιλοξενούν διεθνείς παραγωγές, καθώς και τοπικούς και ανερχόμενους καλλιτέχνες. Το νέο κτίριο θα δώσει επίσης στην Εθνική Λυρική Σκηνή τη δυνατότητα να ενισχύσει τα εκπαιδευτικά και κοινοτικά της προγράμματα, ενώ ένα μικρότερο πειραματικό θέατρο (Εναλλακτική Σκηνή, 474 θέσεων) θα φιλοξενεί εκδηλώσεις μικρότερης κλίμακας, καθώς και πειραματικές παραγωγές.

Βασικός συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή είναι η Αγορά, ένας υπαίθριος τόπος συγκέντρωσης και πύλη προς τους χώρους υποδοχής της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Λυρικής Σκηνής. Η Αγορά επεκτείνεται επίσης κατακόρυφα στο ΚΠΙΣΝ. Στο υψηλότερο σημείο του Πάρκου, οι επισκέπτες συναντούν τον Φάρο, μία δομή 900τμ, με γυάλινο κέλυφος, και τόπο απόλαυσης της θέας της κοντινής θάλασσας και οπτικής επαφής με την πόλη. Πέραν της θέας, ωστόσο, το Αναγνωστήριο θα προσφέρει στους επισκέπτες και ένα ήσυχο μέρος για να διαβάσουν και να σκεφτούν, ή να συγκεντρωθούν σε μικρές ομάδες για σεμινάρια, μελέτη και διάφορες πολιτιστικές και εκπαιδευτικές εκδηλώσεις. Κατά μήκος του ΚΠΙΣΝ βρίσκεται ένα πλατύ Κανάλι, μεταφορική συνέχεια της παρακείμενης θάλασσας, το οποίο επίσης προσφέρει επιπλέον αντιπλημμυρική προστασία σε ολόκληρο το χώρο. Ένα φωτοβολταϊκό στέγαστρο, το οποίο συμβάλλει στην παραγωγή ενέργειας για τις εγκαταστάσεις και αποτελεί χαρακτηριστική και συναρπαστική προσθήκη στον ορίζοντα της πόλης, δεσπόζει 14 μέτρα πάνω από την κορυφή του λόφου και εκτείνεται πέρα από την περίμετρό του.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού και της κοινωνικής πρόνοιας. Από το 1996 μέχρι σήμερα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) έχει εγκρίνει συνολικά τη διάθεση €1,6 δισεκατομμυρίων, μέσω 3.685 δωρεών σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε 111 κράτη ανά τον κόσμο. Από το σύνολο των δωρεών του Ιδρύματος, άνω του 80% του συνολικού ποσού έχει διατεθεί σε οργανισμούς και πρωτοβουλίες στην Ελλάδα. Το ΚΠΙΣΝ είναι η μεγαλύτερη δωρεά του Ιδρύματος.

Με την επιθυμία να διατηρήσει ζωντανό το διάλογο μεταξύ του KΠΙΣΝ και του κοινού, έως και την επίσημη παράδοση του στο Ελληνικό Δημόσιο, το ΙΣΝ επιθυμεί να καταστήσει το ΚΠΙΣΝ πλήρως προσβάσιμο στο κοινό, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να απολαύσουν και να ανακαλύψουν το έργο μέσα από τη διοργάνωση ανοικτών εκδηλώσεων. Το θερινό ωράριο λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ είναι από τις 06:00 π.μ. έως τα μεσάνυχτα. Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος είναι από τις 06:00 έως τις 20:00.


Υπηρεσίες

Το ΚΠΙΣΝ λειτουργεί 7 ημέρες την εβδομάδα από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στο ΚΠΙΣΝ  μπορεί κανείς να παρακολουθήσει πολιτιστικές εκδηλώσεις και να συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα στους χώρους της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ), της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδας (ΕΒΕ) και του Πάρκου. Πιο συγκεκριμένα, θα μπορεί να παρακολουθήσει παραστάσεις της Εθνικής Λυρικής Σκηνής αλλά και άλλων οργανισμών στην Κεντρική Σκηνή των 1400 θέσεων ή και στην Εναλλακτική Σκηνή των 474 θέσεων, όπως επίσης και εκπαιδευτικά προγράμματα.  Επιπλέον, στις εγκαταστάσεις της θα λειτουργεί η Ανώτατη Σχολή Χορού της ΕΛΣ. . Η ΕΒΕ, εκτός από το ερευνητικό της τμήμα, το οποίο έχει σαν στόχο την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής αριστείας, θα έχει και ένα Δημόσιο τμήμα, στόχος του οποίου θα είναι η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας και της δημιουργικότητας μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Το Δημόσιο τμήμα της ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ θα έχει ειδικά διαμορφωμένους χώρους ανάλογα με την ηλικία των χρηστών τους ή ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα επιτελούνται σε αυτές. Έτσι θα υπάρχει τμήμα Video Gaming, Media Lab, χώρος ηχογράφησης και χώροι ειδικά διαμορφωμένοι για παιδιά αλλά και μεγάλους διαφόρων ηλικιακών βαθμίδων. Μέσα σε αυτούς τους χώρους θα περιλαμβάνεται και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας, χώρος ο οποίος θα μπορεί να λειτουργήσει σαν εκκολαπτήριο ιδεών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών τόσο μέσω της διάθεσης χώρων όσο και μέσω των υπηρεσιών που θα παρέχει. Επίσης, μέσα στον «Πύργο των Βιβλίων» θα μπορεί κανείς να παρακολουθήσει παραστάσεις, σεμινάρια και άλλου είδους εκδηλώσεις. 

Στο Πάρκο ο επισκέπτης μπορεί να συμμετάσχει σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, για παράδειγμα στο Λαχανόκηπο, να απολαύσει πολιτιστικές εκδηλώσειςαλλά και να κάνει έναν περίπατο ή ένα πικ νικ. Επίσης, η κορυφή του λόφου προσφέρει μία περιμετρική θέα της Αθήνας και της θάλασσας. Ο χώρος του Φάρου παρέχει επίσης εκπληκτική θέα της Αθήνας, ενώ κάτω από αυτό, θα έχει κανείς τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα σημεία εστίασης του ΚΠΙΣΝ για να απολαύσει το γεύμα του ή ένα καφέ. Η πρόσβαση στο Πάρκο  είναι δωρεάν ενώ, στο μέλλον στόχος είναι να υπάρχει σημαντικός αριθμός προγραμμάτων και εκδηλώσεων με δωρεάν ή συμβολική συμμετοχή. Το πρόγραμμα και η τιμολόγηση των υπηρεσιών, εκδηλώσεων, και προγραμμάτων θα καθορίζεται φυσικά από τον διοργανωτή, δηλαδή, την ΕΛΣ, την ΕΒΕ, ή τον οργανισμό ΚΠΙΣΝ ΑΕ, δηλαδή το ΕΔ.

Ναι, πολλοί χώροι στο Πάρκο και στο κτιριακό συγκρότημα προσφέρονται για την πραγματοποίηση εκθέσεων. Ενδεικτικά, θα πραγματοποιούνται εκθέσεις στη Βόρεια είσοδο και στα Δυτικά μονοπάτια του Πάρκου, στις όχθες του Καναλιού, στην Αγορά, και σε επιλεγμένους χώρους της ΕΒΕ και της ΕΛΣ.

Αυτή την περίοδο όλα τα προγράμματα προσφέρονται δωρεάν από την αποκλειστική δωρεά του ΙΣΝ. Τα περισσότερα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Πάρκο του ΚΠΙΣΝ θα παραμείνουν δωρεάν. Για κάποια από αυτά μπορεί να υπάρχει κάποιο αντίτιμο συμμετοχής, ανάλογα με το μέγεθος και το κόστος υλοποίησης του εκάστοτε προγράμματος. Ο εκπαιδευτικός προγραμματισμός της ΕΒΕ και της ΕΛΣ θα πραγματοποιείται σύμφωνα με τις ισχύουσες λειτουργίες.

Η ΕΒΕ, εκτός από το ερευνητικό της τμήμα, το οποίο έχει σαν στόχο την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής αριστείας, θα έχει και ένα Δημόσιο τμήμα, στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη της φιλαναγνωσίας και της δημιουργικότητας μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα και πρωτοποριακές υπηρεσίες. Το Δημόσιο τμήμα της ΕΒΕ στο ΚΠΙΣΝ θα έχει ειδικά διαμορφωμένους χώρους ανάλογα με την ηλικία των χρηστών τους ή ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα επιτελούνται σε αυτές. Έτσι θα υπάρχει τμήμα Video Gaming, Media Lab, χώρος ηχογράφησης και χώροι ειδικά διαμορφωμένοι για παιδιά αλλά και μεγάλους διαφόρων ηλικιακών βαθμίδων. Μέσα σε αυτούς τους χώρους θα περιλαμβάνεται και το Κέντρο Επιχειρηματικότητας, χώρος ο οποίος θα μπορεί να λειτουργήσει σαν εκκολαπτήριο ιδεών και επιχειρηματικών πρωτοβουλιών τόσο μέσω της διάθεσης χώρων όσο και μέσω των υπηρεσιών που θα παρέχει. Επίσης, μέσα στον «Πύργο των βιβλίων» θα μπορεί κανείς να παρακολουθήσει μία παράσταση, ένα σεμινάριο, κάποιου άλλου είδους εκδήλωση.

Ναι, σύμφωνα με την ισχύουσα λειτουργία της ΕΒΕ.

Το πάρκο θα λειτουργεί από το πρωί έως την δύση του ηλίου και όταν πραγματοποιούνται εκδηλώσεις στο πάρκο τις απογευματινές/βραδινές ώρες, η πρόσβαση θα πραγματοποιείται από συγκεκριμένες πύλες και διαδρομές που θα ορίζονται από το ΚΠΙΣΝ.

Το θερινό ωράριο λειτουργίας του ΚΠΙΣΝ είναι από τις 06:00 π.μ. έως τα μεσάνυχτα. Το χειμερινό ωράριο λειτουργίας του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος είναι από τις 06:00 έως τις 20:00.

Ναι, σε όλους τους χώρους.

Πρόσβαση

Αυτή τη στιγμή, το ΚΠΙΣΝ είναι προσβάσιμο με αυτοκίνητο, αστικές συγκοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων λεωφορείων και του τραμ, με ποδήλατο και με μικρό ιδιωτικό λεωφορείο του ΚΠΙΣΝ (shuttle bus). Αναμένεται ότι οι τοπικές αρχές και οι αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες θα συνεργαστούν μεταξύ τους προκειμένου να εκπονήσουν ολοκληρωμένο σχέδιο συγκοινωνίας που θα καταστήσει το ΚΠΙΣΝ προσβάσιμο σε όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο. Το ζήτημα αυτό αφορά τόσο την τοπική αυτοδιοίκηση όσο και τα αρμόδια Υπουργεία.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόσβασή σας μπορείτε να δείτε εδώ.


Διαχείριση ΚΠΙΣΝ

Όταν  το ΚΠΙΣΝ  παραδοθεί στο Ελληνικό Δημόσιο, το ΕΔ θα αναλάβει τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο και τη διαχείρισή του. Το ΚΠΙΣΝ είναι μια δωρεά στην ελληνική κοινωνία από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο με πρωταρχικό μέλημα την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του έργου, προβαίνει σε επιλογές, που, αν και διογκώνουν το αρχικό ύψος της δωρεάς του Ιδρύματος, μειώνουν ωστόσο μακροπρόθεσμα, το κόστος διαχείρισης του ΚΠΙΣΝ, προς όφελος του Ελληνικού Δημοσίου. Το φωτοβολταϊκό στέγαστρο, το οποίο θα συμβάλλει σε σημαντικό ποσοστό στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του ΚΠΙΣΝ, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εκτός από τη μείωση των λειτουργικών εξόδων του έργου, το Ίδρυμα επικεντρώνεται επιπλέον στη μεθοδολογία της ανεύρεσης πόρων που θα συμβάλλουν μελλοντικά θετικά στη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ, μετά την παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο. Ενδεικτικές πηγές εσόδων αποτελούν η πλήρης αξιοποίηση των χώρων του ΚΠΙΣΝ, τα έσοδα από το χώρο στάθμευσης, η εκμετάλλευση χώρων εστίασης, η δυνατότητα εκμετάλλευσης χώρων του ΚΠΙΣΝ για εκδηλώσεις, κ.λπ.

Η ΚΠΙΣΝ ΑΕ είναι μια μη κερδοσκοπική ανώνυμη εταιρεία ειδικού σκοπού, η οποία συστάθηκε προκειμένου να συντονίσει την μελέτη, την κατασκευή και τον εξοπλισμό του ΚΠΙΣΝ. Με την παράδοση του έργου η μια και μοναδική μετοχή της ΚΠΙΣΝ Α.Ε. θα μεταφερθεί στο ΕΔ. Ο ρόλος της ΚΠΙΣΝ ΑΕ, μετά την ολοκλήρωσή του έργου, θα είναι η επίβλεψη, συντήρηση, φύλαξη, οργάνωση και λειτουργία του ΚΠΙΣΝ καθώς και η λειτουργία και συντήρηση του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος. Επίσης, η ΚΠΙΣΝ Α.Ε. θα οργανώνει εκπαιδευτικά και πολιτιστικά δρώμενα που θα λαμβάνουν χώρα στο Πάρκο ΣΝ καθώς και σε άλλους χώρους του ΚΠΙΣΝ σε συνεννόηση με την ΕΛΣ και την ΕΒΕ. Η διαφορά είναι πως, ενώ πριν την παράδοση του έργου στο ΕΔ, η ΚΠΙΣΝ ΑΕ ελέγχεται από το Ίδρυμα, μετά την παράδοση του έργου, η ΚΠΙΣΝ ΑΕ θα παραδοθεί επίσης στο ΕΔ και το Ίδρυμα ουδεμία ανάμιξη θα έχει στη λειτουργία της.

Τα φυτά ποτίζονται με την μέθοδο της στάγδην άρδευσης και το πρόγραμμα άρδευσης διαμορφώνεται σύμφωνα με τις εποχικές εναλλαγές. Το νερό της άρδευσης προέρχεται από γεωτρήσεις και όχι από το δημόσιο δίκτυο. Τα φυτά που έχουν επιλεγεί είναι ξηρανθεκτικά μεσογειακά είδη και δεν έχουν μεγάλες απαιτήσεις άρδευσης. Η επιλογή αυτή, όπως και πολλές άλλες, έγινε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με γνώμονα την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ΚΠΙΣΝ, καθώς και όσο το δυνατόν χαμηλότερα έξοδα συντήρησης.

Υπεύθυνος για την λειτουργία και τη συντήρηση του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, μετά την παράδοση του έργου, είναι ο οργανισμός ΚΠΙΣΝ ΑΕ, ο οποίος θα υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών. Τα έσοδα για τη συντήρηση του Πάρκου, στο οποίο η είσοδος θα είναι ελεύθερη, θα προέρχονται από την εκμετάλλευση των χώρων στάθμευσης και χώρων εστίασης καθώς και από εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνται στο ίδιο το Πάρκο. Στην κατεύθυνση της βιωσιμότητας της λειτουργίας του πάρκου συμβάλλουν και επιμέρους επιλογές κατά τον σχεδιασμό του, όπως η επιλογή ενδημικών φυτών και δένδρων που απαιτούν χαμηλότερα έξοδα συντήρησης.


Συνεργασία με το ΚΠΙΣΝ

Για οποιοδήποτε αίτημα συνάντησης έχετε, πρέπει να αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@snfcc.org, παραθέτοντας αναλυτικά το λόγο για τον οποίο θα θέλατε αυτή τη συνάντηση καθώς και τον φορέα που εκπροσωπείτε.

Οι πάροχοι/προμηθευτές για τις υπηρεσίες του ΚΠΙΣΝ (όπως parking, εστίαση, βιβλιοπωλείο, κ.λπ.), θα επιλεχθούν με βάση τον προβλεπόμενο λειτουργικό σχεδιασμό του Κέντρου Πολιτισμού. Οι διαγωνισμοί είναι ιδιωτικοί και η ΚΠΙΣΝ ΑΕ έχει το δικαίωμα να καλέσει σε αυτούς όποιες εταιρίες θεωρεί ότι μπορούν να αντεπεξέλθουν στις προδιαγραφές τις οποίες θέτει.

Το ΚΠΙΣΝ θα διαθέτει χώρους εστίασης  (εστιατόριο, καφέ) και gift shop..  Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθυνθείτε στην ομάδα του ΚΠΙΣΝ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης info@snfcc.org.


Απασχόληση στο ΚΠΙΣΝ

Εάν ενδιαφέρεστε να υποβάλετε το βιογραφικό σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την αρμόδια ομάδα του ΚΠΙΣΝ στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@snfcc.org. Παράλληλα, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) προσφέρει τη δυνατότητα ένταξης σε πρόγραμμα πρακτικής άσκησης για απόκτηση πρακτικής εμπειρίας, με συμμετοχή στ στη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ. Πληροφορίες αναφορικά με το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης και τις διαδικασίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΚΠΙΣΝ ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

Το ΚΠΙΣΝ έχει ξεκινήσει να υλοποιεί πιλοτικό πρόγραμμα εθελοντισμού μέσα στις γιορτές. Περισσότερες πληροφορίες θα αναρτώνται στον παρόντα ιστότοπο, καθώς αυτές θα είναι διαθέσιμες.