ΔΩΡΕA ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΒΙΒΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος (ΕΒΕ) καλύπτει την ανάπτυξη της συλλογής της ΕΒΕ, τη δημιουργία των ψηφιακών υπηρεσιών της, την ανάπτυξη του δημόσιου τμήματος της Βιβλιοθήκης, την εκστρατεία ανάπτυξης κοινού (audience development) και την κατάρτιση προσωπικού. Κατά τη διάρκεια της μετάβασής της στο ΚΠΙΣΝ, η ΕΒΕ συνεργάζεται στενά με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό ΦΙΛΟΙ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ ΚΠΙΣΝ, που από τον Αύγουστο του 2016 ανέλαβε ως διαχειριστικός φορέας υπεύθυνος για την υλοποίηση της Δωρεάς.

Στόχος της συγκεκριμένης δωρεάς είναι να επιτρέψει στην ΕΒΕ να προετοιμαστεί επαρκώς για τη μετάβασή της στο ΚΠΙΣΝ, θέτοντας παράλληλα τις κατάλληλες βάσεις για την μελλοντική επιτυχημένη λειτουργία της. Ταυτόχρονα, το προσωπικό της ΕΒΕ θα έχει την ευκαιρία να συνεργαστεί με εμπειρογνώμονες σε θέματα βέλτιστων πρακτικών, ενισχύοντας έτσι τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.