ΔΩΡΕΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Η δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς την Εθνική Λυρική Σκηνή (ΕΛΣ) ενισχύει την επιτυχημένη μετάβαση της ΕΛΣ στις νέες της εγκαταστάσεις, παρέχοντας υποστήριξη για τον προγραμματισμό της Εναλλακτικής Σκηνής, τις διεθνείς συμπαραγωγές, την εκπαίδευση του προσωπικού, τις αναβαθμίσεις εξοπλισμού και συστημάτων, τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τη συγκέντρωση κεφαλαίων.