ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

Με γνώμονα την ομαλή μετάβαση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής (ΕΛΣ) και της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος (ΕΒΕ)  στις νέες τους εγκαταστάσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος ενέκρινε το 2014-15 δύο δωρεές αξίας €5 εκατομμυρίων ($6 εκατομμυρίων) έκαστη, προς τους 2 οργανισμούς.