ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΥ

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων και προγραμμάτων ανάπτυξης κοινού, αποτέλεσε ήδη από τη γέννηση της ιδέας του ΚΠΙΣΝ, βασικό παράγοντα  της δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Οι σχετικές ενέργειες, που στόχο είχαν να ενημερώσουν και να αγκαλιάσουν το κοινό, το οποίο αποτελεί τον μελλοντικό κύριο αποδέκτη της δωρεάς, αναπτύχθηκαν σε δύο άξονες: ο πρώτος, να παρέχουν πληροφόρηση, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, σχετικά με την πορεία κατασκευής και τα οφέλη που το ΚΠΙΣΝ προσδοκά να αποφέρει στους τομείς της παιδείας, του περιβάλλοντος και του πολιτισμού. Ο δεύτερος, να προσφέρουν μεγάλης και μικρότερης κλίμακας εκδηλώσεις, που στόχο έχουν, να δημιουργήσουν μία «μικρογραφία» των όσων πρόκειται να λάβουν χώρα στο ΚΠΙΣΝ, με την επίσημη έναρξη της λειτουργίας του.

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος θα παραδώσει το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στο Ελληνικό Δημόσιο στις αρχές του 2017. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παράδοσης, το Ίδρυμα με την επιθυμία να καταστήσει το έργο προσιτό στο ευρύ κοινό υποστηρίζει τη διοργάνωση καθημερινών δωρεάν εκδηλώσεων, που δίνουν τη δυνατότητα στους επισκέπτες να απολαύσουν το ΚΠΙΣΝ ως νέο προορισμό, να γνωρίσουν τις προγραμματικές του δυνατότητες και τον ρόλο του στην πόλη. Οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με την αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, το οποίο την τρέχουσα περίοδο έχει τη διαχείριση του έργου, έως ότου ολοκληρωθεί η παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο. Μέσα από τον προγραμματισμό αυτό, ο οποίος περιλαμβάνει αθλητικές, εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες, το Ίδρυμα φιλοδοξεί να ενισχύσει τον ανοιχτό διάλογο γύρω από το ΚΠΙΣΝ και να θέσει τις βάσεις για τη δημιουργία ουσιαστικών σχέσεων, οι οποίες θα συντροφεύσουν το έργο κατά την επίσημη λειτουργία του από το Ελληνικό Δημόσιο, τον νόμιμο ιδιοκτήτη του.