ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μετρώντας αντίστροφα, με μια ματιά, η ενότητα αυτή συγκεντρώνει όλες τις δράσεις που πραγματοποιήθηκαν από την ανακοίνωση της δωρεάς για τη δημιουργία του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) το 2009, μέχρι την ολοκλήρωση της κατασκευής και την παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο το 2016, καθώς και την επίσημη έναρξη των δραστηριοτήτων του το 2017.

Κατά τη διάρκεια των ετών αυτών, οι δράσεις που παρουσιάζονται εδώ έχουν σχεδιαστεί με απώτερο στόχο να συμβάλλουν στη μελλοντική εύρυθμη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ, αλλά και στην προβολή των αξιών που αυτό επιδιώκει να πρεσβεύει στο ευρύ κοινό, το οποίο αποτελεί και αποτελούσε, εξ’ αρχής, τον κύριο αποδέκτη της πρωτοβουλίας του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος . Μέσα από μία σειρά δράσεων, όπως οι τακτικές συναντήσεις με Κυβερνητικούς και τοπικούς εκπροσώπους, οι συνεργασίες με τους φορείς της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής –τους μελλοντικούς «ενοίκους» του ΚΠΙΣΝ- αλλά και με την οργάνωση ποικίλων εκπαιδευτικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος επιχείρησε να προσεγγίσει ποικιλοτρόπως το πολύπλευρο αυτό έργο, και να το παραδώσει όσο το δυνατόν πιο πλήρες σε όλα τα επίπεδα. Όραμα και επιδίωξη των ενεργειών αυτών ήταν, και παραμένει, να καταστεί κατανοητό στους μελλοντικούς επισκέπτες του, ότι το ΚΠΙΣΝ απευθύνεται σε όλους, είναι ανοιχτό και προσβάσιμο σε κάθε κοινωνική ομάδα και να αποτελέσει, έτσι, ζωτικό κομμάτι της καθημερινότητάς τους.