ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και το Ελλη­νικό Δημόσιο (ΕΔ), υπέγραψαν στις 26 Μαρτίου 2009 τη Σύμβαση Δωρεάς για την κατασκευή, εξοπλισμό και διαχείριση του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ). Η Σύμβαση αυτή κυρώθηκε με τον νόμο 3785/2009 (ΦΕΚ 138/7.8.2009). Το ΚΠΙΣΝ μετά την ολοκλήρωσή του θα παραδοθεί ως δωρεά στο Ελληνικό Δημόσιο, που θα έχει την αποκλειστική ευθύνη λειτουργίας του κατά τα οριζόμενα στη σύμβαση.

Για την ομαλή υλοποίηση του μεγάλου αυτού έργου και την επιτυχή παράδοσή του στο Ελληνικό Δημόσιο, καθώς και για την κατά το δυνατό βέλτιστη λειτουργία του ΚΠΙΣΝ στο μέλλον, έχει συσταθεί μια Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Δημοσίου (Ε.Σ.Ε.Ε.Δ.), η οποία συνεδριάζει σε τακτική βάση.

Οι συνεδριάσεις της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Δημοσίου για το ΚΠΙΣΝ προωθούν την αποτελεσματική σύμπραξη όλων των εμπλεκόμενων μερών και θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικές για τη μελλοντική λειτουργία του ΚΠΙΣΝ, καθώς δίνουν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ενημερώνονται συνολικά για την ανάπτυξη του έργου, να ανταλλάσσουν απόψεις, να διαχειρίζονται εγκαίρως θέματα που μπορεί να προκύπτουν σχετικά με τη λειτουργία του έργου, κ.ά.

Στις συναντήσεις της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Δημοσίου, εκτός από εκπροσώπους του ΙΣΝ και του ΚΠΙΣΝ, συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι όλων των φορέων που συμβάλλουν στην υλοποίηση του ΚΠΙΣΝ και θα έχουν καίριο ρόλο στη μελλοντική λειτουργία του. Οι φορείς αυτοί είναι οι εξής:

 

- Γραφείο Πρωθυπουργού

- Υπουργείο Οικονομικών

- Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

- Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού

- Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

- Δήμος Καλλιθέας

- Εθνική Λυρική Σκηνή

- Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

Επιπλέον, στις συνεδριάσεις συμμετέχουν εκπρόσωποι του Οργανισμού «Φίλοι και Υποστηρικτές του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος», της ομάδας διαχείρισης έργου, καθώς και του αναδόχου του έργου.

Η Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή του Ελληνικού Δημοσίου με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος για το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συνεδρίασε για πρώτη φορά στις 29 Ιουνίου 2007, ενώ μέσα σε αυτό το διάστημα η επιτροπή έχει συνεδριάσει και στο Μέγαρο Μαξίμου παρουσία του Πρωθυπουργού και των ίδιων των αρμόδιων Υπουργών.

Τον Ιανουάριο του 2016, πραγματοποιήθηκε η πρώτη ζωντανή αναμετάδοση της συνεδρίασης από τον ιστότοπο του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, με στόχο να αναμεταδίδονται ζωντανά όλες οι επόμενες συναντήσεις. Η απόφαση του Ιδρύματος να καταστήσει τις συναντήσεις της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Ελληνικού Δημοσίου με το ΙΣΝ για το ΚΠΙΣΝ ανοιχτές στο ευρύ κοινό, μέσω ζωντανής μετάδοσης, πηγάζει από τη δέσμευσή του να δημιουργηθεί ένα έργο που θα ανήκει στην ελληνική κοινωνία και θα προάγει, στο σύνολό του, την αξία της διαφάνειας και την ιδέα της προσβασιμότητας.